Your Privacy

 

Privacy statement - English language will follow shortly

Tierolff Muziekcentrale B.V. hanteert een strikt privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van Tierolff Muziekcentrale B.V. geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacystatement van Tierolff Muziekcentrale B.V. staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Tierolff Muziekcentrale B.V., gevestigd aan de Belder 25 in Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Tierolff Muziekcentrale B.V.

Belder 25, 4704 RK Roosendaal,

Tel. 0165-541255

K.L.H. Vergouwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Tierolff Muziekcentrale B.V.. Hij is te bereiken via info@tierolff.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tierolff Muziekcentrale B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam of voorletters en achternaam
 • geslacht, indien bekend
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens/inhoud van uw bestelling
 • koppeling met (vestigingsplaats) muziekvereniging
 • soort muziekvereniging
 

Waarom verzamelt Tierolff Muziekcentrale B.V. bepaalde informatie?
Tierolff Muziekcentrale B.V. wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatie aanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

 

Hierbij kunt u denken aan:

Het aanbieden van een nog uitgebreider assortiment van Tierolff Muziekcentrale B.V. met nog meer informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

 

Welke persoonlijke informatie registreert Tierolff Muziekcentrale B.V. en waarvoor wordt deze gebruikt?

Voor de verkoop van producten heeft Tierolff Muziekcentrale B.V. de naam en adresgegevens van haar klanten nodig. Tierolff Muziekcentrale B.V. gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde goederen en, indien nodig, om contact met de klanten hierover op te kunnen nemen. Ook worden deze gegevens gebruikt voor direct mailing door Tierolff Muziekcentrale B.V., waarbij de geadresseerde zich gemakkelijk kan uitschrijven. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tierolff Muziekcentrale B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tierolff Muziekcentrale B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren bij wijzigingen van voorraad of uitverkochte geraakte artikelen
 • Om een uitnodiging voor bijeenkomsten, of nieuwsbrief, of direct mailing te kunnen sturen.
 

IP-adres

Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogd als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Tierolff Muziekcentrale B.V. gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Tierolff Muziekcentrale B.V. het dienstenpakket verder kan verbeteren.

 

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Tierolff Muziekcentrale B.V. de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Tierolff Muziekcentrale B.V. strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van de Tierolff Muziekcentrale B.V., de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tierolff Muziekcentrale B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tierolff Muziekcentrale B.V.) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tierolff Muziekcentrale B.V. bewaart uw persoonsgegevens in een inactieve administratie, tenzij, of totdat u aangeeft dat deze verwijderd moeten worden.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de Tierolff Muziekcentrale B.V.. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Tierolff Muziekcentrale B.V. zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@tierolff.nl

 

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tierolff Muziekcentrale B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tierolff Muziekcentrale B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tierolff Muziekcentrale B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tierolff.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Tierolff Muziekcentrale B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tierolff Muziekcentrale B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via +31(0)165 541255 of info@tierolff.nl.