Wet kopen op afstandSinds 1 februari 2001 is de nieuwe wet kopen op afstand van kracht. Consumenten hebben daarmee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via Internet. Hieronder vindt u informatie over de wet 'Kopen op Afstand'. Wij adviseren u om dit aandachtig door te lezen, zodat hier geen onduidelijkheden over ontstaan. Ter verduidelijking van de tekst, worden de begrippen ‘consument’ en ‘verkoper’ gebruikt in plaats van 'u' en 'wij'.

Wat is een overeenkomst op afstand?
Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als de consument iets via Internet of bij een postorderbedrijf bestelt.

Belangrijke uitbreidingen rechten consumenten
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Het product moet wel onbeschadigd zijn, in de originele verpakking (onbeschadigd) en compleet met toebehoren en accessoires (onbeschadigd) worden geretourneerd.

Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening), wordt de financieringsovereenkomst door de verkoper ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. De kosten die door de financieringsmaatschappij in rekening zijn gebracht, zijn voor rekening van de consument. 

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt echter niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen, het betaalde bedrag terug betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:
Speciaal voor de consument bestelde of gemaakte artikelen die de verkoper normaliter niet in het assortiment voert.

Dit wordt op voorhand kenbaar gemaakt;
Cd-roms en software waarvan de verzegeling is verbroken;

De extra plichten van de verkoper
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
1. Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
2. De belangrijkste kenmerken van het product;
3. De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
4. De kosten van aflevering (indien van toepassing);
5. Wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
6. Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
7. De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
8. De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement voor mobiele telefonie.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
1. De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode. Dit gebeurt altijd schriftelijk;
2. Het bezoekadres van de leverancier;
3. Gegevens omtrent eventuele garantie.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

De wet 'bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten' (wetsvoorstel 26 861) is de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG.

Now you will be redirected to another store view according to your geo-location